JUDr.Radek Mach - externí spolupráce, Mach&Mrázik, advokátní kancelář, s.r.o.


DSCN3574.JPG Advokátní kancelář Mach & Mrázik, s.r.o. zajišťuje právní služby spojené s advokátní úschovou listin, finančních prostředků, cenných papírů, sepisuje smlouvy z oblasti práva rodinného, pracovního, obchodního a občanského.

Advokátní kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří, daňovou a auditorskou kanceláří, právní služby jsou poskytovány klientovi individuálně s kompletní nabídkou vyřešení jeho problému.

Cílem advokátní kanceláře je poskytovat klientům právní služby ve všech právních oblastech, vždy kvalitně a na profesionální úrovni. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací a akcentem na maximální spokojenost s poskytovanými službami.

Na výpis novinek